ODEON - Lví silou

Válečné dětství – část 2

<<< první část Válečné dětství Pátého května byla sobota a já šel do školy na Náměstí Krále Jiřího. Nedivte se, v sobotu se pracovalo a byla i škola. Co bylo ve škole si nepamatuji, jen k naší velké radosti nás pustili nějak dříve domů. Musím důrazně upozornit, že to co…