Obr.1. Synchronní magnetofony VÚZORT.

Strahov – 1. celostátní spartakiáda v roce 1955

1. celostátní spartakiáda, rok 1955 – instalace  synchronních magnetofonů. Snad druhý den po nástupu do zaměstnání ve VÚZORT jsem „pomáhal“ s instalací synchronních magnetofonů VÚZORT na pracovišti ČS Státního filmu na Strahovském stadionu. Státní film na Strahově točil film o 1. Celostátní spartakiádě a synchronní magnetofony zajišťovaly primární synchronní záznam zvuku…