Silná slova – Pan Prof. Dr. Bouček – VÚZORT

SILNÁ SLOVA.

Netroufám si otevírat polemiku, jestli se má nebo nemá používat sprostých slov, zastávám názor, že na veřejnosti bychom se měli vyjadřovat tak, abychom byli lepší než jsme. To znamená, že používám-li silných slov když se mi nedaří práce, je to v pořádku. Ale není v pořádku, požívám-li silná slova stále, nebo i na veřejnosti. Na veřejnosti se mohou použít skutečně jen ve výjimečných příležitostech a na opravdu nutných místech.
Pokusím se uvést jeden příklad, řekl bych přímo vzorový. 

Obr. 1. Pan Prof. Dr. Bouček v  převleku učence z  devatenáctého století.
Obr. 1. Pan Prof. Dr. Bouček v  převleku učence z  devatenáctého století.

Pan prof. Dr. Bouček Obr.1. byl vlastně zakladatel VÚZORT. Ve VÚZORT zasedal ve vědecké radě, předsedal mnohým oponentním komisím a podobně. Byl to vysoký štíhlý pán, neobyčejně důstojného vzhledu a já ho pamatuji jen s milým úsměvem a spisovnou češtinou. Měl jsem před ním ohromný respekt a kdykoli jsem jej potkal, nevěděl jsem co říct, jenže on měl vždy milý úsměv a ptal se na docela obyčejné věci. Nikterak se nevyvyšoval, ten respekt pramenil z něčeho, co z něj vyzařovalo. Při tom měl velký smysl pro humor, nezkazil žádnou legraci. To dokumentuje jedna fotografie, kdy se celé vedení VÚZORT, pravděpodobně někde v divadle, převléklo do obleků z devatenáctého století, a pózovalo před objektivem fotoaparátu.

Při jedné oponentuře jakéhosi úkolu na kterém jsem také pracoval, začal spor mezi oponentem a recenzentem o výsledek úkolu. Spor nabýval na síle a já se začal docela silně klepat, mimo jiné šlo i o to, dostaneme-li prémie, nebo ne. Když už oponent i recenzent hovořili dost hlasitě, v malé pauze, kdy se oba pánové nadechovali, řekl pan prof. Bouček do chvilkového ticha důrazným hlasem   „ Pánové děte do prdele, uděláme si teď desetiminutovou pauzu a na chodbě se dohodněte“.
Chvíli bylo naprosté ticho a pak vypukl smích a všichni jsme šli na chodbu. Recenzent i oponent se kupodivu rychle dohodli a oponentura proběhla naprosto v klidu. To byla příhoda, která myslím dokonale osvětluje okolnosti, kdy je sprosté slovo výjimečně nutné.

 

Fotografie – Pan Prof. Dr. Bouček  

Silná slova – Pan Prof. Dr. Bouček – VÚZORT [038]