Polyekran – Světová výstava v Bruselu 1958 – Expo 58 – Československý pavilon, Laterna magika – polyecran

Místo názvu této povídky jsem použil pozvánku, kterou obdržel každý „vúzorťan“, aby mohl alespoň v Praze shlédnout vúzortské dílo, které na světové výstavě v Bruselu sklízelo jeden úspěch za druhým.  Tento promítací systém se správně nazýval POLYECRAN, tak se jmenuje na patentových přihláškách i pozvánce. Obr.1.  Nepřesným přepisem a slengově byl později nazýván pouze označením POLYEKRAN, který budu z tohoto důvodu „nesprávně“ používat dále v textu. Pokračovat ve čtení >>> „Polyekran – Světová výstava v Bruselu 1958 – Expo 58 – Československý pavilon, Laterna magika – polyecran“