Polyekran - Světová výstava Expo 1958 Brusel - Československý pavilon - polyecran

Polyekran – Světová výstava v Bruselu 1958 – Expo 58 – Československý pavilon, Laterna magika – polyecran

Místo názvu této povídky jsem použil pozvánku, kterou obdržel každý „vúzorťan“, aby mohl alespoň v Praze shlédnout vúzortské dílo, které na světové výstavě v Bruselu sklízelo jeden úspěch za druhým.  Tento promítací systém se správně nazýval POLYECRAN, tak se jmenuje na patentových přihláškách i pozvánce. Obr.1.  Nepřesným přepisem a slengově byl později…
Obr.1. Synchronní magnetofony VÚZORT.

Strahov – 1. celostátní spartakiáda v roce 1955

1. celostátní spartakiáda, rok 1955 – instalace  synchronních magnetofonů. Snad druhý den po nástupu do zaměstnání ve VÚZORT jsem „pomáhal“ s instalací synchronních magnetofonů VÚZORT na pracovišti ČS Státního filmu na Strahovském stadionu. Státní film na Strahově točil film o 1. Celostátní spartakiádě a synchronní magnetofony zajišťovaly primární synchronní záznam zvuku…
Obr.1. Magnetofon shora, po havárii při převíjení ředitelské důtky

Jak jsem se dostal do VÚZORT

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZVUKOVÉ, OBRAZOVÉ A REPRODUKČNÍ TECHNIKY. Bude se Vám zdát že je to vymyšlená povídka, ale všechno je to skutečná událost. Na podzim 1954, to jsem byl ve čtvrtém ročníku průmyslovky, slavil můj otčím se svými spolužáky čtyřicet let po maturitě. Protože jich po dvou válkách zbylo jen pět,…