Píseň práce ve VÚZORT – magnetofon Tesla Sonet B3

Ještě jedna příhoda ze série „hymny mne nemají rády“. Příhoda se udála ve VÚZORT, to už jsem byl muž v nejlepších letech – t. j. dalo se předpokládat, že mám rozum. 

Obr. 2. Magnetofon Tesla Sonet B3 - Píseň práce
Obr. 2. Magnetofon Tesla Sonet B3 – Píseň práce

Měla být schůze ROH (Revoluční odborové hnutí) a proslechlo se, že přijde „ nečekaná“ návštěva z vedení ROH . Bylo tedy nutno úroveň schůze zvýšit. Jeden kolega ( akustik ) přednese spatra zasvěcený a procítěný projev „VLIV  V. I. LENINA  NA ZÁZNAM ZVUKU „  a zahraje se „Píseň práce“. Ten kolega uměl kdykoli spatra pronést jakoukoli politickou přednášku a pustě si při tom s vážnou tváří vymýšlel. Uměl to tak dokonale, že stálo za to pozorně ho poslouchat a pod stolem brečet smíchy. Zahrání písně práce zařídí oddělení Záznamu zvuku, jmenovitě já.

Připravil jsem si magnetofon Tesla Sonet B3 , onu Píseň měl na pásku Jirka a odjel jsem na Smíchov, kde ve vúzortské knihovně byla schůze. Zapojil jsem přístroje, našel začátek písně seřídil vhodnou hlasitost a měl jsem hotovo. Pan ředitel sledoval moje počínání a s úsměvem řekl, „DOUFÁM, ŽE TO BUDE NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI“. Ujistil jsem ho, že to co dělá oddělení Záznam zvuku, má vždy jen nejvyšší profesionální úroveň. Oba jsme se dali do smíchu, protože jsme věděli své o potutelnosti techniky.

Schůze byla zahájena a já se v duchu oddal řešení nějakého zajímavého technického problému. Jenže teď se projevila přímo UKÁZKOVÁ  IDEOLOGICKÁ DIVERZE! Z přední řady mi podstrčili nějaký PORNOGRAFICKÝ BAREVNÝ ČASOPIS. Tenkrát to byla nesmírná vzácnost a proto jsem se oddal pečlivému studiu onoho plátku. Najednou mne upoutalo podezřelé ticho. Vzhlédnu a hrůza! Předsednictvo ve stoje čeká na Píseň práce! Bleskově jsem zapojil přístroj —-a ticho. Vyjel jsem regulátor hlasitosti – ozval se tichý brum a šum. V povzdálí hrála tichounce Píseň práce. To znamená jasně smetí na snímací hlavě! Klepnul jsem na snímací hlavu magnetofonu, z reproduktoru se ozvala dělová rána a řev naplno znějící Písně práce. Rychle jsem stáhl hlasitost a teď bylo vše ve zdánlivém pořádku. Jenže vúzorťáci se káceli smíchy, důstojnost akce byla pokálena, pan ředitel se díval na zem a jen významná návštěva se tvářila neutrálně.

Když se schůze se smíchem rozešla, řekl mi pan ředitel „AŽ ZASE BUDE POTŘEBA NĚCO PROFESIONÁLNĚ ZAHRÁT, POZVU SI ZÁZNAM ZVUKU A TEBE!“ A já v tom byl, JAKO VŽDY, úplně nevinně!

Ilustrační fotografie magnetofonu Tesla Sonet B3
Píseň práce ve VÚZORT – magnetofon Tesla Sonet B3 [043]